Den Kongelige Danske Ballets Fond stiftet i 1994

Projekter –

Støtter initiativer

Projekter

Den Kongelige Danske Ballets Fond skaber grobund for nye talenter

Den Kongelige Danske Ballets Fond støtter en række initiativer, der alle har til formål at fremme balletten som kunstform, skabe nye erhvervsmuligheder for tidligere dansere og sprede kendskab til ballet uden for teatrets egen verden.

Disse projekter er iværksat af fonden selv og skaber grobund for nye talenter. På den måde kan balletten forsat styrkes og nå ud til et endnu bredere publikum, både i Danmark og i udlandet.

Balletfondens projekter

anno 2016

Danish Wounded Warriors

Genoptræning af sårede, danske soldater

Danish Wounded Warriors Project er et banebrydende projekt, hvor tidligere balletdansere er med til at genoptræne sårede, danske soldater ved hjælp af Pilates.

Pilates-træning er udviklet af den tysk-fødte Joseph Pilates for mere end hundrede år siden og har altid haft tætte forbindelser til dansens verden, men også til soldater.

Da han var interneret i England sammen med andre tyske krigsfanger, udviklede Pilates metoden til at genoptræne sårede soldater. Efter krigen emigrerede han til USA, og indrettede sit første studie i New York på samme adresse som New York City Ballet. George Balanchine var blandt Joseph Pilates’ første klienter.

I mange år var Pilates-teknikken en træningsform, som blev brugt mest i dansens verden. Træningen var en niche og var hovedsagligt ukendt og upåagtet af den brede offentlighed på trods af dens enestående virkning og dokumenterede resultater.

Efter en ide udviklet af Samuel Rachlin skabte Fonden et helt nyt genoptræningsprojekt, der har bragt Pilates tilbage til sine oprindelige rødder. Man bragte soldaterne og balletdanserne sammen for at udnytte dansernes indgående kendskab til den specielle træningsform og lade dem hjælpe de sårede veteraner med at genvinde kontrollen over kroppens funktioner og samtidig mindske de psykiske men.
.
Det kom hurtigt frem, at mange ikke blev tilbudt tilstrækkelig rehabilitering, da ressourcerne var for små. Derfor besluttede Den Kongelige Danske Ballets Fond at søsætte projektet, som nu er kendt under navnet “Danish Wounded Warriors”.

Til at udvikle projektet fra idé til realitet valgte Fonden tre dansere fra Den Kongelige Ballet: Byron Mildwater, José Bowman og Jessie Lee Nørfelt. José og Jessie er begge specialister i pilates, og skulle følgelig sikre genoptræningens høje faglige niveau.

Som næste skridt blev der oprettet kontakt til Forsvaret og Rigshospitalet for i fællesskab at skabe et systematisk træningsprogram i Det Kongelige Teaters træningssal. Siden starten af 2010 har projektet oplevet stor succes og vækst, og på Fondens initiativ har man stiftet en selvstændig organisation DWWPPS (www.dwwpps.com).

De to tidligere balletdansere og projektledere José Bowman og Jessie Lee Nørfelt, har modtaget æresmedaljer fra Dansk Militærmedicinsk Selskab for indsatsen i Danish Wounded Warriors, overrakt af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og fra The Royal Society for Public Health (UK). De driver nu projektet sammen med et team af kvalificerede og engagerede kollegaer.

Projektet har fået bred dækning i danske og internationale medier, og José Bowman og Jessie Lee Nørfelt har deltaget i konferencer og seminarer i USA og Israel. Projektet har også givet inspiration til et samarbejde mellem Den Kongelige Ballet og projektets sårede soldater i den anmelderroste ballet ”I føling” (2014) samt til Lisa Ohlins spillefilm ”De standhaftige” (2016) med tidligere Kgl. Balletdanser Cecilie Lassen i en af hovedrollerne.

På Danish Wounded Warriors website kan du bl.a. læse om baggrunden for projektet, dens initiativtagere, resultater og løbende aktiviteter.

// Danish Wounded Warriors

Projektet har også givet inspiration til et samarbejde mellem Den Kongelige Ballet og projektets sårede soldater i den anmelderroste balletten ”I føling”.(2014)

// Danish Wounded Warriors

Efteruddannelse af tidligere balletdansere

Ballet har ingen alder

Balletdansere begynder oftest deres karriere som 19 årige, hvorefter de danser ca. 70 timer om ugen, indtil de pensioneres i en alder af 40. I de fleste tilfælde udgør dansen hele danserens liv og levned. Danserne beskriver det således: “Som danser dør du to gange i et liv; når du stopper som danser, og når du forlader jorden.”

Balletdansere er kendt for at være målrettede, viljestærke, disciplinerede og kreative – gode kvaliteter at tage med sig videre i alternative erhvervsmuligheder.

Efter endt karriere som 40-årig, skal balletdanserne finde ny beskæftigelse indenfor dans eller teater, men mulighederne er oftest meget begrænsede. Derfor ender flere, uhyre kompetente balletdansere i en helt anden branche, hvilket er et tab for balletten og dansen som kunstart.

Derfor søger Den Kongelige Danske Ballets Fond at hjælpe tidligere balletdansere med at opdage nye veje og passioner, fx som undervisere, instruktører eller koreografer.

“Som danser dør du to gange i et liv; når du stopper som danser, og når du forlader jorden.”

// Efteruddannelse